O Szkole

KILKA SŁÓW O NAS


Naszym zadaniem jest kształcić profesjonalna kadrę medyczną elastycznie reagującą na zmieniające się wymogi rynku pracy.

Pragniemy wyrównać szanse dla wszystkich, stworzyć warunki do samoedukacji pod kierunkiem nauczyciela doradcy, przewodnika i mentora. Jako cel nadrzędny uznajemy upowszechnienie biopsychospołecznego modelu postrzegania człowieka i środowiska jako harmonijnej i spójnej całości.


Zobacz więcej

Opiekun medyczny

Technik farmaceutyczny


Terapeuta zajęciowy

Technik masażysta


Higienistka stomatologiczna


Oferta edukacyjna naszej placówki jest dostosowana do wymagań indywidualnych uczniów i słuchaczy zapewniając im wszechstronny rozwój ukierunkowany na kształtowanie umiejętności społecznych i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

 


Zobacz więcej

 

Dołącz do uczniów

Inwestuj w swój rozwój i uzyskaj umiejętności potrzebne w przyszłościowym zawodzie. Edukacja w naszej szkole medycznej gwarantuje wysoki poziom teorii, praktyczne ćwiczenia oraz zajęcia przygotowujące do pracy w branży. Nasza infrastruktura i wyposażenie są zgodne z najwyższymi standardami edukacyjnymi.