O NAS

O naszej Szkole

Nasza placówka edukacyjna jest nie tylko miejscem przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim stanowi środowisko sprzyjające rozwojowi profesjonalnej kadry medycznej, gotowej elastycznie reagować na dynamiczne zmiany w wymaganiach rynku pracy. Naszym priorytetem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczniom, dlatego stawiamy na stworzenie warunków sprzyjających samokształceniu, pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela, który pełni rolę doradcy, przewodnika i mentora.

Jako instytucja edukacyjna uznajemy za kluczowe upowszechnianie biopsychospołecznego modelu postrzegania człowieka, traktując go jako integralną część środowiska, które powinno być postrzegane jako harmonijna i spójna całość. Nasza misja to nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale również kształtowanie postaw społecznych i etycznych, które są niezbędne w pracy zawodowej.

W naszym podejściu do edukacji istotną rolę odgrywa wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca szerokie kompetencje i doświadczenie w dziedzinie medycyny. Ponadto, współpracujemy z lokalną społecznością i pracodawcami, aby dostosować naszą ofertę edukacyjną do realnych potrzeb rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu, oparta na bliskiej współpracy z pracodawcami, jest kluczowym elementem naszej strategii edukacyjnej.

Dążymy do stworzenia "Dobrej Szkoły - Naszej Szkoły", która nie tylko dba o nowoczesność nauczania, ale także o utrzymanie renomy i budowanie tradycji. Nasza placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, co jest gwarancją wysokich standardów nauczania i zobowiązuje nas do spełniania surowych norm edukacyjnych.

Oferta edukacyjna naszej szkoły jest elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów i słuchaczy. Oferujemy wszechstronny rozwój, kładąc nacisk na kształtowanie umiejętności społecznych oraz zdobywanie praktycznych kwalifikacji zawodowych. Naszym celem jest nie tylko dostarczanie wiedzy, ale także rozwijanie umiejętności, które są kluczowe dla sukcesu zawodowego w dziedzinie medycyny.