Technik farmaceutyczny

Dla kogo

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy profesjonalizmu i kultury zawodu
 • Język obcy zawodowy w branży farmaceutycznej
 • Podstawy obrotu aptecznego
 • Elementy anatomii i fizjologii z patologią
 • Pierwsza pomoc i zasady BHP
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Metody badania surowców roślinnych
 • Świadczenia farmaceutyczne
 • Dyspensowanie produktów aptecznych
 • Technologie informatyczne
 • Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Technik farmaceutyczny

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzietechnik farmaceutyczny MED.09Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia

 • apteki wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych;
 • apteki szpitalne;
 • hurtownie i przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego.

530-389-770

sekretariat@e-logos.com.pl