Technik Masażysta

Dla kogo

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy fizjoterapii
 • Komunikacja interpersonalna
 • BHP i pierwsza pomoc
 • Zdrowie publiczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Anatomia i fizjologia
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Teoria masażu

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia masażu
 • Pracownia fizjoterapii
 • Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Technik masażysta

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzietechnik masażysta MED.10Świadczenie usług w zakresie masażu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia

 • członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczenie usług indywidualnych;
 • szpitale;
 • przychodnie rehabilitacyjne;
 • gabinety fizjoterapeutyczne;
 • sanatoria;
 • hotele i gabinety odnowy biologicznej;
 • ośrodki SPA;
 • prywatne gabinety masażu;
 • masażysta drużyny sportowej.

530-389-770

sekretariat@e-logos.com.pl